Een veilige werkplek......

STICHTING EPRIC

De Stichting Epric is een natuur educatie traject waar naast het educatieve deel, tevens mogelijkheden zijn voor begeleiding voor o.a. mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

ACHTERGRONDEN OVER DE STICHTING EPRIC

EPRIC is een Internationaal onderzoek en informatiecentrum voor epiphytische planten.
Dit zijn tropische planten die op andere planten groeien zonder daar voedingsstoffen aan te onttrekken. Voorbeelden hiervan zijn orchideeën en bladcactussen.
Deze worden bij Epric gekweekt. Door de specifieke kennis binnen de stichting worden ook nieuwe hybriden gekweekt. De stichting heeft naast het kweken van rassen ook een referentiecollectie die in de kas in Huissen onderhouden wordt.
Daarnaast informeert EPRIC het publiek over de betreffende planten door middel van publicaties en het bijwonen van internationale tuinbeurzen en evenementen.
De planten worden via internet internationaal verkocht. De praktische afhandeling hiervan gebeurt ook vanuit de locatie in Huissen.

EPRIC bestaat sinds maart 1997 en sinds november 2007 zijn wij gevestigd in een kassencomplex te Huissen.
De kas is onderverdeeld in 5 kassen, een magazijn, een winkel, een postverwerkingruimte, vergaderruimte en twee kantoorruimtes.

MOGELIJKHEDEN VANUIT WERKBEGELEIDING BINNEN STICHTING EPRIC

De diversiteit van werkzaamheden binnen de Stichting EPRIC leent zich prima voor het begeleiden van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt:

Er zijn diverse functies die uitgeoefend kunnen worden, van plantverzorging die geheel handmatig wordt uitgevoerd en groenvoorziening tot post en pakketverwerker, klusjesman en magazijnmeester. Ook zijn er eenvoudige werkzaamheden op het administratieve vlak. Hierbij kun je denken aan archiveren, uitwerken van teksten voor publicaties e.d.

EPRIC is een kleinschalige organisatie, waar cliënten individueel en persoonlijk begeleid worden. Alle werkzaamheden binnen EPRIC kunnen aangepast worden aan het niveau van de cliënt. Binnen de Stichting EPRIC is een trajectcoach op HBO niveau werkzaam Zij zet in samenwerking met gemeenten, UWV en re-integratiebedrijf het traject voor de cliënten uit en onderhoud periodiek het contact met die instanties. Daarnaast bestaat de werkbegeleiding uit een werkbegeleider die puur op de vloer aanwezig is. Hij wordt indirect aangestuurd door de trajectcoach. De trajectcoach houdt door middel van een helikopter view het traject van de cliënt in de gaten. In praktijk houdt dit in dat de trajectcoach samen met de werkbegeleider op de werkvloer direct met de cliënten werkt waardoor de voortgang per cliënt in de gaten gehouden wordt en waar nodig begeleid. Daarnaast heeft de trajectcoach periodieke individuele gesprekken met de cliënten. 

DOELGROEP.

De doelgroep waar de Stichting EPRIC mee werkt is divers:

Zo zijn er cliënten met een persoonlijke problematiek waardoor zij niet direct toeleiding hebben naar betaalde arbeid, cliënten met een Wajong uitkering, mensen met een licht lichamelijke of verstandelijke beperking en mensen met een langdurig ziektebeeld.

Daarnaast werkt EPRIC ook met vrijwilligers.

DOEL WERKBEGELEIDING BINNEN STICHTING EPRIC

Het belangrijkste doel van de stichting EPRIC met betrekking tot werkbegeleiding is om met deze doelgroep te werken aan motivatie, presentatie en andere belemmerende factoren waardoor de kansen op de arbeidsmarkt zullen verbeteren. Voor de cliënten waarbij de opening richting betaalde arbeid niet aanwezig is, bieden wij een beschermde, veilige werkplek, zonder werkdruk en lage targets.

Hoe werkt dit in de praktijk:

Door middel van coaching op de werkplek m.b.v. duidelijke, vaste regels bieden van structuur en (her)opbouwen van arbeidsritme
Door coaching op de werkplek leren positief om te gaan met tegenvallers en obstakels.
Door coaching, zowel op de werkplek als individueel, de persoonlijke ontwikkeling te stimuleren.
 

Stichting E.P.R.I.C.
Nieuwediep 9a
6851 GB Huissen


telefoonnummer 026-3250959

e-mail: epric.werkbegeleiding@gmail.com